Už jedna dávka CBD dokáže znížiť krvný tlak

Počas posledného desaťročia vedci opakovane skúmali terapeutické využitie kanabinoidov obsiahnutých v konope - najmä tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu (CBD). Posledné výskumy ukazujú, že už jedna dávka CBD znižuje krvný tlak a pomáha tak ľuďom trpiacim hypertenziou – vysokým krvným tlakom.
Podľa posledných odhadov American Heart Association má až 34% dospelých a 11% detí hypertenziu, ktorá je na celom svete hlavnou príčinou kardiovaskulárnej mortality.

CBD a krvný tlak

Nedávna štúdia uskutočnená na skupine zdravých mužov zistila, že jedna dávka 600 mg CBD znížila systolický krvný tlak v pokoji aj v prípade stresu. Výskum je sľubný vzhľadom na nebezpečenstvo vysokého krvného tlaku.

CBD v boji proti hypertenzii

Kanabidiol má protizápalové, anxiolytické, antiemetické, antioxidačné a antipsychotické vlastnosti. Avšak kvôli príliš malému predklinickému a klinickému výskumu dostupnému na CBD sme doposiaľ veľa nevedeli o jeho potenciáli znižovať krvný tlak. Ak však vezmeme do úvahy mechanizmy, ktoré regulujú krvný tlak, môžeme si uvedomiť, že vlastnosti CBD, ktoré sú nám už známe, môžu prospievať hypertonikom.
Všeobecne povedané, mechanizmy, ktoré regulujú krvný tlak, existujú v mozgu a v stenách krvných ciev. Paraventrikulárne jadro (ďalej len PVN) je konkrétnym regulačným centrom krvného tlaku. PVN zvyšuje krvný tlak a keď ho mozog nesprávne ovláda, spôsobuje patologické skoky v krvnom tlaku, ktoré sa nazývajú hypertenzia. Predklinické štúdie ukazujú, že CBD pomáha znižovať krvný tlak riadením PVN.

CBD reguluje krvný tlak

Ďalším miestom, kde je regulovaný krvný tlak, je výstelka krvných ciev, ktorá sa nazýva endotel. Táto najvnútornejšia vrstva buniek má schopnosť sťahovať alebo rozširovať krvné cievy. Zvyšuje alebo znižuje krvný tlak.

Hypertenzia zhoršuje schopnosť endotelu správne fungovať. Cievy sú tuhšie, čo ďalej udržuje hypertenziu. Strácajú sa regulačné látky, ako je oxid dusnatý, a zvyšuje sa oxidačný stres a molekuly zodpovedné za zápal. Preto sa od CBD očakáva, že svojimi protizápalovými a antioxidačnými vlastnosťami zlepší funkciu endotelu a obnoví normálny krvný tlak, čo prinesie významné výhody hypertonikom.

Terapeutické vlastnosti CBD predstavujú relatívne novú oblasť výskumu, ktorá pravdepodobne prinesie vzrušujúce objavy v liečbe zápalov a oxidačného stresu, ktoré sú základom mnohých chorôb, najmä hypertenzie a kardiovaskulárnych chorôb. Priamy účinok CBD na centrum regulujúce hypertenziu v mozgu je veľmi sľubné. To isté platí pre jeho účinok na cievny systém, ktorý zdôrazňuje terapeutický potenciál CBD v boji proti hypertenzii.

Zdroj a podklady k článku: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/

Zdroj titulného obrázka: Fotka od používateľa Michelle Leman z lokality Pexels: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/nezny-ohladuplny-podujatie-udalost-6765583/